Energia ze źródeł odnawialnych

Metryka praktyki

Firma: Budimex,
Branża: Budownictwo i nieruchomości,
Obszar tematyczny: Środowisko
Kategoria: Odnawialne źródła energii
Dokument źródłowy: Raport 2021

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 13 - Działania w dziedzinie klimatu
- Cel 7 - Czysta i dostępna energia
- Cel 9 - Innowacyjność, przemysł, infrastruktura

Budimex w swoim parku maszynowym „Oddział Usług Sprzętowych” już od 2016 r. pozyskuje energię cieplną i elektryczną ze słońca. Dzięki wdrażanym działaniom na rzecz ograniczenia zużycia paliw kopalnianych park maszynowy korzysta obecnie z kolektorów słonecznych, służących do ogrzewania wody użytkowej, latarni solarnych, paneli PV o mocy 40kW, samochodowych ładowarek elektrycznych oraz turbin wiatrowych na dachu budynku o mocy 8,6kW.

W 2021 r. zainstalowano prototyp solarnego zasilania placu budowy, a pomieszczenia w biurze i na budowach są ogrzewane technologią Infrared. Ponadto park maszynowy OUS leasinguje samochody elektryczne, korzysta z elektronicznego monitoringu ochrony placów budów, testuje przenośne walizki z prądem oraz rozpoczął organizację projektu instalacji PV o mocy 7MW. W celu podnoszenia świadomości pracowników firma udostępnia comiesięczne raporty o ilości generowanego CO2 na ogrzewanie i energię elektryczną.

Odczyty pomiarów z liczników energii i liczników ciepła GJ. Wszystkie instalacje działają zgodnie z założeniami, ilość generowanej energii jest zgłaszana do działu środowiska i działu podatkowego w związku z koniecznością odprowadzania podatku akcyzowego.Ograniczenie kosztów budowy przyłączy na budowach (mobilne zasilania solarne), ograniczenie zużycia energii cieplnej i elektrycznej, brak potrzeby ogrzewania budek ochrony (monitoring online), niższa emisyjność CO2, podniesienie świadomości pracowników. Poprawa wizerunku firmy (zwłaszcza turbiny wiatrowe widoczne z daleka). Podtrzymywanie chęci dalszego rozwoju OZE, nowe plany i projekty. Wszystkie instalacje zachowują przewidywane parametry i amortyzują się w sposób właściwy.