Energia z wiatraków – RWE Polska

Metryka praktyki

Firma: RWE Polska,
Branża: Energetyka,
Obszar tematyczny: Środowisko
Kategoria: Ekoprodukty
Dokument źródłowy: Raport 2010

W 2010 roku RWE Polska przyjęła strategię zrównoważonego rozwoju, w ramach której zobowiązała się do kontynuacji inwestycji w odnawialne źródła energii oraz wprowadzania innowacyjnych produktów dla klientów. Odpowiadając na potrzeby firm w Polsce, dla których coraz ważniejsze jest, aby używana przez nie energia pochodziła ze źródeł odnawialnych, w 2009 roku RWE Polska, jako jedna z pierwszych spółek energetycznych w Polsce, zaoferowała swoim klientom biznesowym ekologiczny produkt „Energia z wiatraków”.

Dwie uruchomione przez przedsiębiorstwo farmy wiatrowe na Pomorzu Zachodnim i w regionie Warmii i Mazur będą rocznie wytwarzać 125 MWh, co łącznie umożliwi zasilenie 62 tysięcy gospodarstw domowych oraz pozwoli na ograniczenie emisji CO2 o 125 ton. Klienci mogą określić, jaki procent ich rocznego wolumenu ma być wytwarzany w farmach wiatrowych. Kupując produkt, otrzymują certyfikat potwierdzający, że energia przez nich zakupiona pochodzi z odnawialnych źródeł.

W pierwszym roku istnienia oferty firma sprzedała niemal cały wolumen przeznaczony do zbytu. Produkt pozwala jednocześnie chronić środowisko naturalne i promować proekologiczne zachowania.