Energia Edukacji – Fortum Power and Heat Polska

Metryka praktyki

Firma: Fortum Power and Heat Polska,
Branża: Energetyka,
Obszar tematyczny: Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej
Kategoria: Edukacja dzieci i młodzieży
Dokument źródłowy: Raport 2012

Aby zwiększyć świadomość energetyczną i ekologiczną młodych ludzi, Fortum Power and Heat Polska we współpracy z Wrocławskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli organizuje Konkurs Twórczości Prośrodowiskowej skierowany do dzieci przedszkolnych oraz szkół podstawowych. Jedenasta edycja konkursu, pod patronatem Dolnośląskiego Kuratora Oświaty, nosiła tytuł „Czym jest dla Ciebie energia?”. Nawiązywała do takich tematów, jak produkcja czystej energii, efekt cieplarniany, zagrożenia związane ze wzrostem emisji CO2 w atmosferze czy odpowiedzialne gospodarowanie energią. Uczestnicy rywalizowali w trzech kategoriach: praca plastyczna, komiks i prezentacja multimedialna.