Energetyczny Tornister

Metryka praktyki

Firma: PGE Polska Grupa Energetyczna,
Branża: Energetyka,
Obszar tematyczny: Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej
Kategoria: Działania charytatywno-filantropijne
Dokument źródłowy: Raport 2014

Energetyczny Tornister to akcja spółki PGE Polska Grupa Energetyczna realizowana we współpracy z ośrodkami pomocy społecznej. W jej ramach kolorowe plecaki trafiają do dzieci z najbardziej potrzebujących rodzin i placówek opiekuńczo-wychowawczych. Przekazanie tornistrów odbywa się podczas festynów lub pikników rodzinnych, na których dzieci uczestniczą w konkursach, zawodach sportowych i zabawach.