ENERGA Living Lab

Metryka praktyki

Firma: Energa Grupa ORLEN,
Branża: Energetyka,
Obszar tematyczny: Zagadnienia konsumenckie
Kategoria: Edukacja konsumentów
Dokument źródłowy: Raport 2016

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 7 - Czysta i dostępna energia

Strategicznym celem polityki energetycznej Polski jest zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego. Realizując to zadanie Energa SA poszukuje długofalowych i przyszłościowych rozwiązań sprzyjających redukcji zapotrzebowania na energię elektryczną i zmniejszających ryzyko wystąpienia jej deficytu. Ideą ENERGA Living Lab jest dobrowolne zaangażowanie klientów indywidualnych w efektywne wykorzystanie energii, współtworzenie produktów energetycznych oraz promowanie postaw prosumenckich.

W realizacji testowego projektu Energa SA wykorzystała połączenie taryf cenowych i nowych technologii. W projekcie uczestniczyło 300 gospodarstw domowych z Gdyni. Każde posiadało wielostrefową Taryfę Cenową, zawierającą różne stawki za energię w zależności od pory dnia, dnia tygodnia, czy roku. Ponadto połowę gospodarstw wyposażono w Inteligentną Sieć Domową – ISD (bieżąca kontrola zużycia energii przez sprzęty), a w 30 zainstalowano urządzenia umożliwiające pozyskanie energii z odnawialnych źródeł.

Uczestnicy projektu poprzez otrzymywanie wskazówek i materiałów byli na bieżąco zachęcani do unikania zużywania najbardziej energochłonnych urządzeń wówczas gdy energia jest najdroższa i korzystania z nich w okresach z niższymi stawkami. Celem było dostosowanie zużycia energii w gospodarstwach domowych do programów cenowych. Uczestnicy testu otrzymali do dyspozycji portal informacyjny projektu oraz miesięczne raporty, których podstawą było podsumowanie zużycia z licznika AMI i jego odniesienie do testowanego programu cenowego. Część raportów rozbudowano o informacje dotyczące zużycia energii przez poszczególne urządzenia elektryczne (system ISD) oraz ilości energii wygenerowanych z OZE i oszczędności uzyskanych z tego tytułu. Pomiary wykonywano w czasie rzeczywistym.

Ponadto uczestnicy mogli wygenerować szczegółowe raporty o zużyciu energii korzystając z personalizowanych paneli-Dashboard. Z zestawień konsumenci dowiadywali się jak wygląda ich profil zużycia energii elektrycznej. 50% użytkowników pozytywnie oceniło testowane taryfy cenowe, a infrastruktura sieci domowej spotkała się z pozytywną oceną trzech na czterech testujących ją osób. 85% uczestników projektu deklaruje, że zmieniło swoje przyzwyczajenia związane z wykorzystaniem prądu, a 77 % będzie kontynuować praktykę oszczędzania energii.

Dodatkowo opracowano aplikację internetową – Stymulator Inteligentnej Sieci Domowej, pozwalającą na zapoznanie się z działaniem ISD. Klienci indywidualni mogą na bieżąco śledzić ilość energii zużywanej przez urządzenia i nauczyć się jak świadomie z niej korzystać. Mają szanse na obniżenie rachunków za prąd (szacuje się, że można zaoszczędzić aż 10% msc wydatków za prąd).