Enea dla pokoleń

Metryka praktyki

Firma: Grupa ENEA,
Branża: Energetyka,
Obszar tematyczny: Zagadnienia konsumenckie
Kategoria: Zdrowie i bezpieczeństwo konsumentów
Dokument źródłowy: Raport 2021

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 10 - Mniej nierówności
- Cel 11 - Zrównoważone miasta i społeczności
- Cel 12 - Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja

Program Enea dla pokoleń, którego początek sięga 2018 r., skierowany został do seniorów i rodzin wielopokoleniowych. Celem praktyki Grupy Enea była edukacja prozdrowotna, istotna zwłaszcza w czasie pandemii koronawirusa, kształtowanie świadomości konsumenckiej poprzez informowanie o tym, jak czytać umowy handlowe i jak strzec się przed nieuczciwymi sprzedawcami, a także edukacja prośrodowiskowa – praktyczne porady, jak oszczędzać energię i wodę oraz edukacja przeciwpożarowa – warsztaty o zapobieganiu zagrożenia pożarowego w gospodarstwach domowych. W odpowiedzi na skutki pandemii uruchomiona została również TeleRada – bezpłatna infolinia z udziałem ekspertów, lekarzy, prawników, dietetyków itp. Tegoroczne działania poszerzone zostały również o kontekst cyberbezpieczeństwa, edukujący seniorów w zakresie profilu zaufanego oraz niebezpieczeństw, na jakie powinni być uważni w Internecie.

Od początku projektu, podczas 23 spotkań i 130 godzin warsztatów, przeszkolono łącznie 3 800 uczestników. Nagrano cykl 7 audycji radiowych dotyczących bezpieczeństwa, jak również porad prawnych dla seniorów.

https://www.enea.pl/fundacja/enea-dla-pokolen