Enea Akademia Talentów

Metryka praktyki

Firma: Grupa ENEA,
Branża: Energetyka,
Obszar tematyczny: Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej
Kategoria: Działania charytatywno-filantropijne
Dokument źródłowy: Raport 2017

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 4 - Dobra jakość edukacji

Akcja Enea Akademia Talentów stanowi odpowiedź na potrzeby lokalnych społeczności, z głównego obszaru działania Grupy Enea i wpisuje się w szereg trendów obowiązujących w Polsce i na świecie w obszarze społecznej odpowiedzialności biznesu, dotyczących głównie popularyzacji zdrowego trybu życia, rozwoju kulturalno-intelektualnego dzieci i młodzieży, wykorzystania Internetu do gromadzenia lokalnych społeczności celem zbudowania wspólnego dobra oraz świadomego pomagania.

Enea Akademia Talentów to akcja społeczna, w ramach której uruchomiony został program stypendialny skierowany do utalentowanych uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych oraz program grantowy skierowany dla publicznych szkół podstawowych i gimnazjalnych. Program obejmuje obszar, na którym działają spółki z Grupy Enea.

W ramach działań najbardziej utalentowani uczniowie rywalizowali o stypendia w wysokości 3000 zł. Szkoły z najciekawszymi projektami edukacyjnymi miały możliwość otrzymania na ich realizację grantów w wysokości 10 000 zł.

I edycja akcji trwała od września 2017 r. do stycznia 2018 r. W styczniu została ogłoszona lista zwycięskich uczniów i szkół. Najlepszych uczniów wskazało jury oraz internauci. W gronie zwycięzców znalazło się 22 młodych ludzi, 11 ze szkół podstawowych i 11 ze szkół gimnazjalnych. W obu kategoriach wiekowych wybrano laureatów w dziedzinie nauka, sztuka i sport.

9 zwycięskich szkół z zostało wyłonionych przez internautów, najlepiej oceniane projekty zdobyły ponad 40 tys. głosów. Wybrane zostały szkoły z Białegostoku, Bydgoszczy, Gorzowa Wielkopolskiego, Międzyrzecza, Opactwa, Poznania, Śremu i Zalasewa. Za sprawą Enei Akademii Talentów młodzi konstruktorzy z Gorzowa Wlkp. będą mogli rozwijać swoje kompetencje informatyczne i techniczne, uczniowie z Zalasewa doskonalić umiejętności wioślarskie, a w poznańskiej szkole „Łejery” powstanie ogródek meteorologiczny.

Więcej informacji: