Enea Akademia sportu

Metryka praktyki

Firma: Grupa ENEA,
Branża: Energetyka,
Obszar tematyczny: Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej
Kategoria: Aktywność fizyczna
Dokument źródłowy: Raport 2017

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 3 - Dobre zdrowie i jakość życia

Grupa Enea wspiera inicjatywy służące propagowaniu wychowania fizycznego młodych Polaków, zaszczepianiu idei walki fair play oraz popularyzacji zdrowego trybu życia.

Od 2015 roku Grupa Enea realizuje projekt sportowy „ENEA Akademia Sportu”, promujący aktywność fizyczną wśród dzieci i młodzieży. Działaniami Akademii były objęte 73 szkoły z woj. wielkopolskiego, lubuskiego, kujawsko-pomorskiego i zachodniopomorskiego. 3100 dzieci skorzystało z zajęć sportowych pozalekcyjnych lub realizowanych na terenie partnerskich klubów sportowych.

Częścią projektu „Enea Akademia Sportu” jest „Enea Liga Mini Piłki Siatkowej”, której zadaniem jest propagowanie piłki siatkowej wśród dzieci i młodzieży. W jej ramach odbyło się 8 turniejów eliminacyjnych, 1 turniej finałowy „Enea Mini Cup”. Na każdym turnieju rozegrano ok. 570 spotkań „dwójek” i 320 spotkań „trójek” i „czwórek”. Początkowo turnieje w projekcie miały charakter głównie zabawy, ale zmieniło to stworzenie ligi. Wprowadzona została klasyfikacja dzięki czemu, oprócz zabawy, pojawił się element sportowej rywalizacji.

Celem akcji było stworzenie piramidy szkoleniowej, która pozwoli kształcić dzieci i młodzież na wszystkich szczeblach i systematycznie wprowadzać utalentowanych zawodników do drużyn seniorskich.