Elementy Michelin Manufacturing Way – Michelin Polska

Metryka praktyki

Firma: Michelin Polska,
Branża: Motoryzacja,
Obszar tematyczny: Ład organizacyjny
Kategoria: Zarządzanie
Dokument źródłowy: Raport 2011

Firma Michelin zdecydowała się na opracowywanie indywidualnego systemu organizacji i zarządzania. Z tego względu rozpoczęto tworzenie sytemu opartego na odpowiedzialności każdego pracownika, jasno zdefiniowanej roli każdego członka zespołu i prostym systemie wizualnym pozwalającym na bieżąco śledzić produkcję i reagować na problemy.

Opracowano plan wdrożenia z głównymi etapami metody, podlegającymi procesowi zatwierdzenia. Sukcesywnie wprowadzane i rozwijane są narzędzia do rozwiązywania problemów oraz pakiet narzędzi diagnostycznych. Zdefiniowano zespoły, określono ich zakresy odpowiedzialności i autonomii. Ewolucji podległy zachowania i metody wspierające proces. Każdy pracownik przeszedł kilkudniowe szkolenie w celu poznania metody i rozwoju potrzebnych kompetencji, uczestniczył w samoocenie zespołu, którego jest członkiem, budował i realizował plan poprawy, miał wymierny wpływ na konstruowanie zespołu. Celem nadrzędnym firmy jest inspirowanie ludzi oraz rozwój metod i narzędzi w dążeniu do osiągnięcia doskonałości przemysłowej.