Elektrownia fotowoltaiczna o mocy zainstalowanej 70kW na dachu budynku biurowego

Metryka praktyki

Firma: Bank Handlowy w Warszawie działający pod marką Citi Handlowy,
Branża: Finanse,
Obszar tematyczny: Środowisko
Kategoria: Odnawialne źródła energii
Dokument źródłowy: Raport 2021

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 7 - Czysta i dostępna energia

Bank Citi Handlowy wprowadził wiele inwestycji, których celem jest zmniejszenie zużycia energii elektrycznej. W latach 2018-2019 rozpoczęto projekt budowy elektrowni fotowoltaicznej na dachu budynku biurowego przy ul. Goleszowskiej 6 w Warszawie. W styczniu 2021 nastąpiło uruchomienie elektrowni o łącznej mocy zainstalowanej 70 kWp. Prognozowana roczna produkcja to około 46 MWh. Energia uzyskiwana z paneli fotowoltaicznych jest zużywana na miejscu, na potrzeby budynku biurowego.

Projekt doprowadził do zmniejszenia zużycia energii elektrycznej oraz ograniczenie emisji CO2 z energii elektrycznej, a co za tym idzie zmniejszenie śladu węglowego.