Elektroniczny System Medycyny Szkolnej

Metryka praktyki

Firma: Medicover,
Branża: Usługi,
Obszar tematyczny: Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej
Kategoria: Działania charytatywno-filantropijne
Dokument źródłowy: Raport 2018

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 3 - Dobre zdrowie i jakość życia
- Cel 9 - Innowacyjność, przemysł, infrastruktura

W ramach Elektronicznego Systemu Medycyny Szkolnej, pielęgniarkom środowiska nauczania i wychowania Fundacja Medicover przekazuje łatwy w obsłudze system informatyczny ściśle dopasowany do ich potrzeb, wspierający w przeprowadzaniu badań przesiewowych uczniów klas III i VII szkół podstawowych. System zbiera dane ucznia, analizuje parametry wpisane przez pielęgniarkę szkolną, i daje jasną odpowiedź czy wynik znajduje się na czerwonym czy na zielonym tle, a tym samym czy jest prawidłowy, czy też wymaga dalszej konsultacji lub diagnostyki. Narzędzie umożliwi przekazywanie przez pielęgniarkę rodzicom indywidualnych, wydrukowanych raportów zdrowotnych uczniów, dzięki czemu otrzymają jasny i szczegółowy obraz stanu zdrowia swojego dziecka, wraz z zaleceniami zdrowotnymi. Pomoże to w wystandaryzowany sposób komunikować się z opiekunami. Zbiorczy raport statystyczny o kondycji zdrowotnej dzieci w danej szkole czy dzielnicy, który pielęgniarka będzie mogła wygenerować poprzez system, trafi do dyrekcji szkół oraz władz samorządowych.

System był z powodzeniem wykorzystywany od 2014 roku do badań przesiewowych przeprowadzonych w szkołach (gimnazja i SP) przez Ogólnopolski Program Profilaktyki Cukrzycy i Chorób Cywilizacyjnych „PoZdro!” wśród 24 000 uczniów, przez Fundację Medicover, w czterech miastach Polski: Gdyni, Warszawie, Lublinie i Wrocławiu. Przy użyciu systemu sprawdzono stan zdrowia uczniów oraz ich kondycję fizyczną. U ponad 3300 uczniów wykryto czynniki ryzyka zachorowania na choroby cywilizacyjne, z cukrzycą typu 2 na czele. Program informatyczny ESMS jest spuścizną  po Programie „PoZdro!”, wiodącym pod względem skali w Europie kompleksowym projekcie profilaktycznym, Fundacji Medicover. System powstał by służyć społeczeństwu, a użyteczność oraz wpisanie ESMS w funkcjonowanie i realia powszechnej medycyny szkolnej zostały wypracowane w porozumieniu ze środowiskiem pielęgniarskim oraz jednostkami samorządu terytorialnego.

www.esms.fundacjamedicover.pl