Elektroniczny obieg dokumentów – PKN Orlen

Metryka praktyki

Firma: PKN Orlen,
Branża: Energetyka, Surowce i paliwa,
Obszar tematyczny:
Kategoria:
Dokument źródłowy: Raport 2008
Coraz szersze wykorzystywanie nośników informatycznych w firmie PKN Orlen optymalizuje procesy biznesowe i usprawnia funkcjonowanie przedsiębiorstwa. Obok efektu ekonomicznego ich zastosowanie przynosi również wymierne korzyści środowisku.Przykładem takiego działania jest projekt SOWA, którego celem jest usprawnienie obsługi procesów finansowo-księgowych poprzez wprowadzenie elektronicznego obiegu faktur i innych dokumentów księgowych. Wartością dodaną jest wyeliminowanie wielokrotnego drukowania bądź kserowania kilkuset tysięcy dokumentów rocznie, gdyż wszelkie akceptacje oraz podgląd dokumentów wykonywane są ze specjalnie przygotowanej do tego celu aplikacji. W najbliższych latach w ten sam sposób będą przebudowywane procesy w spółkach Grupy Kapitałowej.

Wdrożenie programu standaryzacji platformy biurowej, w ramach którego m.in. modernizowana jest flota urządzeń drukujących oraz uruchamiany system faksu elektronicznego, pozwala pracownikom na wprowadzanie do obiegu dokumentów w formie elektronicznej, eliminując konieczność wielokrotnego powielania, a także umożliwiając odbieranie faksów w skrzynce e-mailowej bez potrzeby ich drukowania. Na rezygnację z dokumentacji papierowej i przyspieszenie wewnętrznego procesu zatwierdzania umów zakupowych pozwolił również elektroniczny system zatwierdzania umów. Dzięki podjętym działaniom zużycie papieru zmniejszyło się o ok. 4%.