Elastyczny czas pracy

Metryka praktyki

Firma: Philip Morris Polska,
Branża: FMCG,
Obszar tematyczny: Praktyki z zakresu pracy
Kategoria: Work-life balance
Dokument źródłowy: Raport 2021

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 3 - Dobre zdrowie i jakość życia
- Cel 5 - Równość płci
- Cel 8 - Wzrost gospodarczy i godna praca

Pracownicy biurowi Philip Morris Polska mogą każdego miesiąca korzystać z pracy zdalnej, wykonując swoje obowiązki zawodowe poza biurem w ramach elastycznego czasu pracy. Dla zbalansowanego tygodnia pracy pracownicy mogą wybrać odpowiedni dla siebie ośmiogodzinny czas pracy od 7.30 do 18.30. Spotkania online odbywają się w godzinach 9.30–16.00 z uwzględnieniem przerw pomiędzy kolejnymi. Nie ma spotkań w piątki po godz. 14.00. Między innymi dzięki takim rozwiązaniom pracownicy mają możliwość łączenia życia zawodowego z osobistym w sposób najbardziej odpowiadający ich potrzebom.