Elastyczne formy zatrudnienia – sposób podniesienia efektywności firmy i rozwiązywania problemów bezrobocia w Polsce – Danone

Metryka praktyki

Firma: Danone,
Branża: FMCG,
Obszar tematyczny:
Kategoria:
Dokument źródłowy: Raport 2005
SYTUACJA/PROBLEM:W okresie urlopowym często zdarzają się sytuacje, w których dla normalnego funkcjonowania działu administracji finansowej, wykorzystanie urlopu zgodnie z planem urlopowym jest bardzo utrudnione i wiąże się z koniecznością obciążania innych pracowników pracą w godzinach nadliczbowych. Aby zapobiec takiej sytuacji Danone wprowadził system elastycznych form  zatrudnienia.

OPIS PROJEKTU / ROZWIĄZANIE :

Podstawowym założeniem programu było wypracowanie skutecznego długoterminowego rozwiązania pozwalającego na wykorzystywanie urlopów w dziale administracji finansowej zgodnie z planami urlopowymi. Celem było znalezienie takiego rozwiązania, które będzie funkcjonować w sposób niezakłócający standardowego systemu pracy działu administracji  finansowej (przy stałym poziomie zatrudnienia konieczności obciążania pracowników pracą w godzinach nadliczbowych).

Rozwiązanie polegało na znalezieniu, przeszkoleniu i zatrudnieniu zespołu pracowników  tymczasowych do pracy na wskazanych stanowiskach. Pracownicy zatrudniani są na okres wakacyjny. Źródło rekrutacji stanowią lokalne rynki pracy w miejscach, gdzie funkcjonują oddziały firmy Danone. Firma współpracuje z Rejonowymi Biurami Pracy, Agencją Pracy  Tymczasowej oraz polega na rekomendacjach pracowników.

Rozwiązanie stosowane jest w okresie urlopowym (kwiecień – wrzesień) każdego roku. Potrzeba zatrudniania pracowników tymczasowych determinowana jest uzgodnionym kalendarzem urlopowym. W proces zaangażowany jest dział personalny oraz odpowiedni kierownik liniowy odpowiadający za dział administracji finansowej w danym rejonie działania firmy. W czasie 1-2 dniowego przeszkolenia nowi pracownicy są przygotowywani do  wykonywania zadań.

Rozwiązanie nie powoduje dodatkowych kosztów. Firma niejednokrotnie proponuje stałe zatrudnienie pracownikom tymczasowym. Osoby te szybko adaptują się w firmie, znają  procedury, strukturę i specyfikę branży i firmy. Na przestrzeni 2 ostatnich lat dzięki temu systemowi w firmie Danone stałe zatrudnienie znalazło około 80 osób.

KORZYŚCI:

– Wprowadzenie stabilności / systematyki w wykorzystywaniu urlopów;
– Brak zwiększonych kosztów;
– Nie obciążanie stałych pracowników dodatkową pracą;
– Budowanie „zaplecza rekrutacyjnego”.

WYZWANIA:

– Doprecyzowanie i jasne określenie wymagań i preferencji dotyczących pracowników;
– Poszukiwanie pracowników „na własną rękę”. Współpraca z osobami, które miały zastępować stałych pracowników polegała głównie na zawieraniu umów zleceń lub dodatkowej pracy pracowników nadgodziny, co powodowało utrudnienia zarówno w planowaniu budżetu, kontroli stanu zatrudnienia oraz dodatkową pracę dla pracowników działu plac.

WARTO ZAPAMIĘTAĆ:

– Najważniejsze jest dobre planowanie – na początku roku firma przygotowuje plany urlopowe, które umożliwiają sprawne wdrożenie i funkcjonowanie elastycznych form zatrudnienia;
– Niezmiernie istotną rolę odgrywa także dobrze przygotowany profil kandydata rekrutowanego przez agencje i odpowiednio wczesne przekazanie zlecenia rekrutacji – umożliwiają one
znalezienie najodpowiedniejszych kandydatów do pracy.