Ekoszkoły Orange Polska

Metryka praktyki

Firma: Orange Polska,
Branża: Telekomunikacja,
Obszar tematyczny: Środowisko
Kategoria: Recykling
Dokument źródłowy: Raport 2014

W ramach akcji Ekoszkoły Orange Polska dostarcza szkołom materiały informacyjne na temat zmian w środowisku naturalnym powodowanych szkodliwą działalnością człowieka. Pozwalają one w przystępny sposób uświadomić uczniom skutki nieodpowiedzialnego gospodarowania sprzętem elektronicznym oraz przedstawiają możliwości jego ponownego, zgodnego z przeznaczeniem wykorzystania. Dodatkowo firma stworzyła system nagród zachęcający uczniów do oddania niepotrzebnych już telefonów komórkowych. W zamian za zebrane telefony szkoły otrzymają sprzęt sportowy, pomoce edukacyjne, artykuły biurowe lub książki.