Ekoszkody – przewodnik po ryzyku ekologicznym – Grupa Ergo Hestia

Metryka praktyki

Firma: Grupa Ergo Hestia,
Branża: Finanse,
Obszar tematyczny:
Kategoria:
Dokument źródłowy: Raport 2009

Na rynku polskim, w szczególności na rynku ubezpieczeń klientów przemysłowych, nie były dotychczas upowszechniane informacje traktujące o zagrożeniach ekologicznych. Chcąc podzielić się wiedzą specjalistyczną z zakresu ryzyka ekologicznego, opisaną w sposób jasny i zrozumiały dla wszystkich interesariuszy, Grupa Ergo Hestia stworzyła publikację pt. „Ekoszkody − krótki przewodnik po ryzyku”.W publikacji firma pragnie w przystępny sposób odpowiedzieć na pytania: Czym jest „ryzyko ekologiczne”? Co powoduje zagrożenie szkodą w środowisku? Jakie może mieć ona rozmiary? Gdzie szkoda może wystąpić? Publikacja służy również poszerzeniu wiedzy technicznej w zakresie wykorzystywanych procesów technologicznych, substancji niebezpiecznych, stosowanych zabezpieczeń oraz potencjalnego wpływu zakładu na środowisko.

Odbiorcami broszury są przede wszystkim brokerzy ubezpieczeniowi, firmy produkcyjne i usługowe, głównie menedżerowie ryzyka, osoby odpowiedzialne za ubezpieczenia, dyrektorzy finansowi, kadra inżynierska. „Ekoszkody – krótki przewodnik po ryzyku” jest również czytany przez pracowników, ubezpieczycieli, agentów ubezpieczeniowych oraz kadrę naukową i studentów. Broszura została wydana w formie dodatku do „Gazety Ubezpieczeniowej” (Nr 3 – 19/01/2010) oraz opublikowana na stronie www.wnp.pl.