Ekopiątek

Metryka praktyki

Firma: Poznański Park Naukowo-Technologiczny,
Branża: Usługi,
Obszar tematyczny: Środowisko
Kategoria: Edukacja ekologiczna
Dokument źródłowy: Raport 2021

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 11 - Zrównoważone miasta i społeczności
- Cel 12 - Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja
- Cel 4 - Dobra jakość edukacji

Poznański Park Naukowo-Technologiczny aktywnie działa na rzecz środowiska. Wprowadzana jest w firmie ekokultura, a jej elementem są tzw. Ekopiątki. W każdy piątek Pracownicy i Lokatorzy PPNT otrzymują na skrzynkę e-mail oraz za pośrednictwem wewnętrznej platformy, graficzną ciekawostkę tematyczną, związaną z ochroną środowiska, dobrymi praktykami w codziennym życiu, dbaniem o zasoby naturalne, zrównoważonym rozwojem.

Ekopiątki są poczytne. W każdym tygodniu trafiają do ponad 100 Pracowników PPNT poprzez e-mail. Statystyki pokazują także, że po publikacji Ekopiątku na wewnętrznej platformie komunikacyjnej Intrapark, zagląda do treści około 20-30 osób, głównie są to przedstawiciele firm ulokowanych w PPNT.

Ekopiątki pozwalają szerzyć ekokulturę w organizacji. Treści dobierane są starannie, dotyczą funkcjonowania w biurze oraz w domu. Edukują, budzą świadomość, poszerzają wiedzę i wskazują dobre praktyki w życiu codziennym, które mają dobry wpływ na środowisko i tym samym nasze otoczenie.

https://share.ppnt.poznan.pl/index.php/s/TGuK4RgSJYosvih