#ekomapa Innogy

Metryka praktyki

Firma: WP LAW Kancelaria Prawna Woźniccy & Partners,
Branża: Usługi,
Obszar tematyczny: Środowisko
Kategoria: Edukacja ekologiczna
Dokument źródłowy: Raport 2021

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 13 - Działania w dziedzinie klimatu
- Cel 7 - Czysta i dostępna energia

Kancelaria WP Law Woźniccy&Partners wzięła udział w akcji organizowanej przez Innogy Polska, w ramach której stworzona została mapa warszawskich firm i instytucji. Na mapie znalazły się podmioty działające w sposób przyjazny dla środowiska i realizujące dobre praktyki ograniczające negatywny wpływ ich działań. WP Law jako pierwsza kancelaria znalazła się na #ekomapie.

Celem projektu jest promowanie działań na rzecz środowiska, świadomego korzystania z zasobów naturalnych oraz zachęcanie do oszczędnego gospodarowania energią.

https://eon.innogy.pl/tworzymyekomape/