Ekologiczni z Natury – Jeronimo Martins Polska

Metryka praktyki

Firma: Jeronimo Martins Polska,
Branża: FMCG, Handel,
Obszar tematyczny: Środowisko
Kategoria: Recykling
Dokument źródłowy: Raport 2016

Biedronka od lat realizuje przyjęte przez siebie wysokie standardy dotyczące polityki ekologicznej, m.in. poprzez promowanie oraz wspieranie przyjaznych środowisku praktyk w zakresie zarządzania i ekologicznej efektywności w całym łańcuchu dostaw oraz organizację akcji edukacyjnych dla pracowników i klientów. Firma skupia się na działaniach w trzech najważniejszych obszarach, takich jak: zmiany klimatyczne, bioróżnorodność oraz gospodarka odpadami.

Od 2010 r. Biedronka wspólnie z partnerami handlowymi organizuje akcję ekologiczną, podczas której zbierane są surowce wtórne. W jej ramach każdy, kto do wybranych sklepów Biedronka przyniesie określoną liczbę odpadowych opakowań, otrzymuje upominek (m.in. sadzonki roślin, ekologiczne torby).

„Ekologiczni z natury” to hasło 8. edycji akcji ekologicznej przeprowadzonej przez sieć Biedronka w 2016 roku. W tym roku odbyły się równolegle dwie zbiórki: odpadów szklanych oraz zużytych baterii. Uczestnicy w zamian za przyniesione odpady otrzymali sadzonki wrzosu. Współorganizatorami akcji byli Rekopol Organizacja Odzysku Opakowań S.A. oraz firma Duracell Poland Sp. z o.o.

W 2016 roku w wyniku zbiórek zebrano 16640 kg szkła i 1242,6 kg baterii. Jednocześnie rozdano ponad 23000 wrzosów.

Z roku na rok zainteresowanie akcją ekologiczną rośnie – dzięki zaangażowaniu klientów w 8 edycjach udało się zebrać w sumie 155 077 kg szkła, 1069 kg aluminium i 1242,6 kg baterii.

Akcja zachęca klientów sieci Biedronka do zmiany nawyków na proekologiczne i daje wskazówki jak świadomie gospodarować odpadami. Jej uzupełnieniem są kampanie informacyjne, których częścią są artykuły poświęcone zagadnieniom ochrony środowiska, publikowane w Kropce TV.