Ekologiczne opakowania – zastosowanie tektury makulaturowej w opakowaniach jednostkowych leków oraz nadruk ekoznaków – Polpharma

Metryka praktyki

Firma: Polpharma,
Branża: Farmaceutyka,
Obszar tematyczny: Środowisko
Kategoria: Ekoprodukty
Dokument źródłowy: Raport 2013

Celem projektu było zastąpienie zwykłej tektury stosowanej w opakowaniach leków tekturą zawierającą większościowy udział makulatury. Drugim elementem projektu był wybór i nadruk ekoznaków: zielony punkt (oznacza wniesienie opłaty produktowej za opakowania wprowadzone na rynek, która gwarantuje, że opakowania wyrzucane przez klienta są odzyskiwane) oraz zielona wstążka (opakowanie może być poddane recyklingowi). Korzyść finansowa w zakresie zakupu materiałów opakowaniowych szacowana jest na ok. 1 mln zł rocznie. Korzyść środowiskowa – zużywając 1 tys. ton makulatury rocznie zamiast papieru, zaoszczędzono ok.: 5 tys. m3 miejsca na składowisku, 450 tys. litrów ropy, 4 mln kWh energii, 20 tys. drzew, 25 mln litrów wody.