Ekologiczna kampania „Odkręć-Zduś-Segreguj” – Zespół Uzdrowisk Kłodzkich

Metryka praktyki

Firma: Zespół Uzdrowisk Kłodzkich,
Branża: Recykling,
Obszar tematyczny: Środowisko
Kategoria: Edukacja konsumentów
Dokument źródłowy: Raport 2010

Staropolanka rozlewana jest do butelek PET. Głównym powodem zastępowania szklanych opakowań takimi butelkami jest to, że są lżejsze i nietłukące, ich dystrybucja łatwiejsza, a koszty wytwarzania i transportu niższe.

Wielkość zużycia PET zależy od gospodarki i ekologii. Ważna jest strategia władz w dziedzinie recyklingu i inne czynniki wpływające na rynek. Jednak zmniejszenie zanieczyszczenia środowiska zużytymi opakowaniami PET zależy w dużym stopniu od świadomości konsumentów. Dlatego zarząd Staropolanki podjął decyzję o przeprowadzeniu kampanii edukacyjnej wśród konsumentów.

Kampania „Odkręć-Zduś-Segreguj” ma na celu uświadomienie społeczeństwu, w jaki sposób należy prawidłowo segregować butelki PET. Aby z komunikatem tym trafić również do młodzieży, akcja otrzymała też drugą nazwę – „Dobij PETa”. Przedsięwzięcie rozpoczęło się w maju 2010 roku odsłoną dwóch stron www.odkrec-zdus-segreguj.pl i www.dobijpeta.pl. Na etykietach Staropolanki pojawiły się logotypy kampanii i adresy stron internetowych.

Profile kampanii w portalu społecznościowym Facebook miały blisko 2400 fanów, a na NK.pl kampanię wsparło ponad 11 tysięcy osób. W mediach elektronicznych na jej temat pojawiło się ponad 150 publikacji. Do kampanii włączyły się samorządy, szkoły, przedszkola, firmy, instytucje, portale ekologiczne itd. W ramach akcji organizowane były zabawy i konkursy dla uczniów, przedszkolaków i internautów. W konkursie plastycznym dla przedszkolaków wzięło udział 150 dzieci, w głosowaniach – 585 osób, a w internetowym konkursie na najciekawszy filmik zaprezentowano ich 13. W konkursie na najbardziej interesujący fotoreportaż ze szkolnej manifestacji wzięły udział 43 szkoły z całej Polski, w sumie blisko 1200 osób. W ten sposób nauka o prawidłowym podejściu do segregacji oraz konieczności segregacji PET, który jest całkowicie przetwarzalny, dotarła do wielu osób na terenie całej Polski.