Ekologia w Tesco – Tesco

Metryka praktyki

Firma: Tesco Polska,
Branża: Handel,
Obszar tematyczny:
Kategoria:
Dokument źródłowy: Raport 2006

Planując inwestycję Tesco bada każdy teren z punktu widzenia oddziaływania na środowisko: emisji zanieczyszczeń, odpadów, hałasu, zużycia energii, wpływu na wody gruntowe. Specjaliści od znajdowania nowych lokalizacji w pierwszej kolejności rozpatrują tereny, które można poddać rewitalizacji – nieużytki, tereny poprzemysłowe, wysypiska. Ich zagospodarowanie pozwala na przywrócenie równowagi okolicznej przyrodzie. Często przyczynia się również do pozyskania nowych inwestorów, pobudzając lokalną gospodarkę. Inwestycja w Krakowie zmieniła teren miejskiego wysypiska śmieci w nowoczesne centrum handlowe. Budowa hipermarketu w Bydgoszczy przyniosła miastu nowy węzeł komunikacyjny i rozwiązała problem zagospodarowania terenów poprzemysłowych.

Hipermarket Tesco w Rudzie Śląskiej powstał na zniszczonych terenach po hałdach kopalnianych. Przy budowie sklepu w Gorzowie Wielkopolskim oczyszczono teren byłego poligonu wojskowego z niewypałów i niewybuchów. Centrum handlowe Tesco w Łodzi przy ulicy Pojezierskiej powstało na zniszczonych terenach po starym zakładzie prefabrykacji elementów betonowych i żelbetonowych. W magazynie dla świeżej żywności w Teresinie pod Warszawą zastosowano nowoczesną technologię chłodniczą. Wykorzystuje ona naturalny czynnik chłodniczy – amoniak, który jako jeden ze składników powietrza, nie wywiera negatywnego wpływu na środowisko. W sklepie Tesco w Zdzieszowicach (woj. opolskie) zastosowano technologie pozyskiwania energii naturalnej. To pierwszy tego typu obiekt w Polsce i w Europie Centralnej. Akumulatory słoneczne znajdują się na dachu i zajmują 15% jego powierzchni. Przetwarzają ciepło promieni słonecznych w energię elektryczną. Panele słoneczne generują 8 kW energii elektrycznej. Jest ona wykorzystana do oświetlenia 1/3 sklepu. Cztery turbiny wiatrowe, rozmieszczone wzdłuż ściany frontowej sklepu, przetwarzają siłę wiatru w energię elektryczną. W ciągu dnia wykorzystuje się ją do oświetlenia pomieszczeń biurowych, natomiast nocą do oświetlenia parkingu przy sklepie. Wymiennik ziemny służy do podgrzewania i schładzania świeżego powietrza nawiewanego do pomieszczeń sklepu. W sklepach Tesco stosowane jest strefowe oświetlanie, urządzenia do zmiany częstotliwości prądu w wentylatorach wyciągowych, czujniki ruchu oraz czujniki zmierzchowe. W centrum logistycznym Tesco w Teresinie stworzono specjalną myjnię dla samochodów z zamkniętym obiegiem wody. Miesięcznie w myjni czyści się 900 naczep, wykorzystując zaledwie 2000 litrów wody, czyli około 10 wanien.