Ekologia u rolników – Danone

Metryka praktyki

Firma: Danone,
Branża: FMCG,
Obszar tematyczny: Środowisko
Kategoria: Edukacja ekologiczna
Dokument źródłowy: Raport 2011

Działania związane z edukacją ekologiczną – nie tylko swoich pracowników, ale także dostawców – wprowadziła firma Danone. W 2009 roku w strategię firmy został wpisany zrównoważony rozwój – jednym z jego obszarów jest ochrona środowiska. W ramach tego obszaru przeanalizowany został wpływ firmy na środowisko w całym łańcuchu wartości. Wskaźnikiem pokazującym ten wpływ jest emisja dwutlenku węgla. Z przeprowadzonej analizy oraz obliczeń wpływu firmy Danone na środowisko wynika, iż pozyskiwanie mleka stanowi źródło ponad połowy całkowitej emisji CO2 do atmosfery. W celu minimalizowania negatywnego wpływu na przyrodę, firma postanowiła zaprosić do współpracy dostawców mleka. Pierwszym krokiem było zorganizowanie dla współpracujących rolników konkursu ekologicznego, który pozwolił na ocenę ich podejścia do kwestii ochrony środowiska naturalnego. Do udziału w tym pilotażowym projekcie zgłosili się właściciele 30 gospodarstw. Firma oceniała 5 obszarów: zarządzanie energią, wodą i odpadami, emisję dwutlenku węgla oraz otoczenie gospodarstwa. W jury konkursu zasiadali przedstawiciele: władz lokalnych, weterynarii, instytucji związanych z doradztwem rolniczym oraz członek zarządu Danone’a. W wyniku przeprowadzonego konkursu wzrosła znajomość tematu ochrony środowiska wśród właścicieli gospodarstw, co pomoże firmie w wypracowaniu priorytetów i zasad współpracy z rolnikami w tym obszarze. Dostawcy mleka mają świadomość, iż współpracują z firmą, dla której kwestie zrównoważonego rolnictwa są ważnym elementem zarządzania.