Ekoinwestycja ENERIS

Metryka praktyki

Firma: ENERIS,
Branża: Surowce i paliwa,
Obszar tematyczny: Środowisko
Kategoria: Programy prośrodowiskowe
Dokument źródłowy: Raport 2015

ENERIS realizuje działania związane z odzyskiem surowców w blisko 100 gminach w Polsce. Wyzwaniem jest to, aby mieszkańcy nie odczuwali obniżenia komfortu życia spowodowanego odorami związanymi z powstawaniem gazu składowiskowego, który jest naturalnym efektem procesów zachodzących w składowanych odpadach. Jedną z pierwszych ekoinwestycji ENERIS było uruchomienie w 2015 r. nowoczesnej Instalacji Mechaniczno-Biologicznego Przetwarzania w Balinie, składającej się z sortowni oraz hermetycznych bioreaktorów. Instalacja redukuje negatywny wpływ składowiska odpadów poprzez znaczące ograniczenie emisji gazu składowiskowego; znacznie ogranicza składowanie wynikające ze skuteczniejszego odzysku surowców; produkuje paliwo alternatywne RDF dla procesów energetycznych w cementowniach; redukuje masy frakcji trafiających do bioreaktorów; przedłuża żywotność obecnego składowiska, co oznacza brak konieczności poszukiwania nowej lokalizacji. Udało się także utrzymać dotychczasowe miejsca pracy i stworzyć nowe.