EkoGrupa

Metryka praktyki

Firma: LUX MED,
Branża: Usługi,
Obszar tematyczny: Praktyki z zakresu pracy
Kategoria: Partycypacja pracownicza
Dokument źródłowy: Raport 2021

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 12 - Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja
- Cel 13 - Działania w dziedzinie klimatu

Aby wykorzystać potencjał oddolnych inicjatyw prośrodowiskowych, w LUX MED utworzona została EkoGrupa składająca się z przedstawicieli organizacji. Podczas spotkań członkowie grupy zastanawiają się, jak przemodelować realizowane obecnie działania, aby były przyjaźniejsze środowisku, oraz jakie nowe działania ekologiczne wdrożyć. Dyskutowane są praktyki z obszarów: ograniczania ilości odpadów i lepszego gospodarowania nimi; mniejszego zużycia papieru, wody i energii; inwestycji w OZE; zrównoważonych dostaw materiałów do placówek; edukacji pracowników; a także zrównoważonych materiałów marketingowych. EkoGrupa została uruchomiona w 2021 roku, a skuteczność praktyki będzie mierzona w liczbie wdrożonych inicjatyw. Członkowie EkoGrupy stworzyli obszerną listę działań proekologicznych, które będą systematycznie wdrażane. Proaktywne podejście – podczas wspólnego planowania działań społecznych i środowiskowych Pracownicy mają okazję wyjść poza podstawowe zakresy obowiązków i podyskutować o ważnych dla nich aspektach życia codziennego. Możliwość zgłoszenia pomysłów, a potem realizacji oddolnych inicjatyw wzmacnia także przywiązanie do firmy. Sama refleksja nad tym co jeszcze można zrobić by świat, w którym żyjemy był „zdrowszy” pobudza wyobraźnię i wzmacnia kreatywność. Wiedzę z zakresu zrównoważonego rozwoju, np. dot. oszczędzania zasobów, Pracownicy przenoszą także do domu i wykorzystują w codziennym życiu.