Ekoflota

Metryka praktyki

Firma: BNP Paribas Bank Polska S.A. (wcześniej BGŻ BNP Paribas),
Branża: Finanse,
Obszar tematyczny: Środowisko
Kategoria: Zrównoważony transport
Dokument źródłowy: Raport 2017

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 13 - Działania w dziedzinie klimatu

Eko-flota to szereg inicjatyw Banku BGŻ BNP Paribas związanych z minimalizowaniem negatywnego wpływu na środowisko samochodów służbowych, wykorzystywanych przez pracowników do realizacji ich zadań służbowych. W ramach projektu bank wprowadził do floty samochody hybrydowe. Auta te trafiły w szczególności do miast, w których zjawisko smogu występuje najczęściej. Ponadto podejmowana jest inicjatywa związana z zastąpieniem samochodów służbowych, zakładająca korzystanie z opcji car-sharing (auta na minuty) dostępnej w wielu miastach wojewódzkich. Aktualnie prowadzony jest pilotaż tego rozwiązania w Krakowie i Warszawie. Dodatkowo w ramach dni CSR przeprowadzono kampanię edukacyjną związaną z samochodami hybrydowymi i umożliwiono wszystkim pracownikom banku testowanie tych samochodów przez okres 2 miesięcy.