Ekoefektywność produkcji 4 zakładów produkcyjnych Unilever Polska

Metryka praktyki

Firma: Unilever,
Branża: FMCG,
Obszar tematyczny: Środowisko
Kategoria: Ekoefektywność
Dokument źródłowy: Raport 2013

O ekoefektywność produkcji dba firma Unilever Polska. W fabryce w Bydgoszczy zmodernizowano ogrzewanie mieszalników, a także system ogrzewania w magazynie surowców i opakowań, zrealizowano projekt rozdziału skoncentrowanego odpadu półproduktu oraz zużytych wód technologicznych. W fabryce w Katowicach zredukowano emisję CO2 dzięki odzyskiwaniu ciepła z kondensatu czy instalacji automatycznych i manualnych zaworów odcinających w sprzęcie system sprężonego powietrza oraz montażowi kryzy ograniczającej dopływ wody do pompy próżniowej z uszczelnieniem wodnym. W fabryce w Poznaniu odzyskiwane jest ciepło z kompresorów, a woda z zaworów mieszających i wirników ponownie wykorzystywana. W fabryce w Baninie uruchomiono nową biologiczno-chemiczną podczyszczalnię ścieków. Biogaz generowany w procesie podczyszczania jest wykorzystywany na potrzeby podczyszczalni, a nadwyżki są kierowane do wytwarzania energii dla całej fabryki. Od połowy 2012 roku odpady powstające na terenie fabryk w całości są poddawane gospodarczemu wykorzystaniu. W efekcie projektu Unilever obniżył w 2012 roku w Polsce emisję na tonę produkcji o 11% w porównaniu z 2011 rokiem oraz o 62% w porównaniu do wartości wyjściowej z 2008 roku.