Ekobiuro

Metryka praktyki

Firma: Bank Handlowy w Warszawie działający pod marką Citi Handlowy, CEMEX Polska, Coca-Cola HBC Polska, Danone, Grupa Allegro, Grupa TP (Orange Polska), Lukas Bank, Polkomtel, Prima Sara Lee Coffee and Tea Poland, Skanska Property Poland, Tchibo,
Branża: Finanse, Budownictwo i nieruchomości, FMCG, Handel, Telekomunikacja,
Obszar tematyczny: Środowisko
Kategoria: Ekobiuro
Dokument źródłowy: Raport 2010

Coraz więcej zwolenników zyskuje pogląd, że wprowadzanie rozwiązań prośrodowiskowych związanych z funkcjonowaniem biur jest korzystne i dla środowiska, i dla firmy. Zarządzający firmami dostrzegają również, że etapem poprzedzającym podjęcie w tej sferze jakichkolwiek działań powinna być edukacja pracowników. Dopiero kolejnym może być wdrażanie konkretnych pomysłów.

Przykładem działań edukacyjnych są coraz bardziej popularne akcje uświadamiające pracownikom, jak łatwo można zrobić coś dla środowiska, jeśli zmieni się swoje nawyki. Akcje „Zielone Biuro” firmy Cemex Polska, „Zielony Tydzień” LUKAS Banku oraz „EKO-Tydzień” i „Dzień Zrównoważonego Transportu” organizowane przez
firmę Danone miały na celu przede wszystkim kształtowanie postaw proekologicznych. W czasie różnych wydarzeń pracownicy mogli dowiedzieć się, jak redukować emisję CO2, segregować odpady, oszczędzać wodę i energię, poznawali zasady ekojazdy i przekonywali się, że jazda na rowerze przewyższa inne formy transportu.

Grupa Allegro promuje postawy ekologiczne dzięki opracowanej w drodze dialogu z pracownikami Karcie Środowiskowej. To główny dokument w zakresie działań ekologicznych firmy, podstawa jej polityki w tej dziedzinie.

Skanska Property Poland na swoją nową siedzibę wybrała Deloitte House, inwestycję biurową Skanska – miejsce przyjazne środowisku naturalnemu i człowiekowi. Obiekt powstał zgodnie z zasadami, które zdecydowały o przyznaniu mu certyfikatu LEED (Leadership in Energy & Environmental Design).

Dzięki temu, że w Prima Sara Lee Coffee and Tea Poland przeprowadzono akcję uświadamiającą dla pracowników zakładu produkcyjnego, w ostatnim roku fiskalnym firma zużyła na oświetlenie o 15,45% mniej energii.

Citi Handlowy i Tchibo Warszawa chcą spełniać standardy ekologicznego miejsca pracy i w tym celu wdrażają programy zarządzania środowiskiem. Wprowadzają systemy segregacji odpadów w oddziałach, zakładają czujniki ruchu, które pozwalają oszczędzać energię elektryczną, perlatory oszczędzające wodę. W obu firmach drukuje się dwustronnie na ekologicznym papierze i podczas zakupów sprzętu biurowego zwraca się uwagę na certyfikaty energooszczędności. Citi Handlowy uruchomił dodatkowo specjalny „Zielony sklepik”, w którym pracownicy mogą zamawiać ekologiczne materiały biurowe.

Grupa TP dzięki wprowadzeniu programów e-faktura i e-dokumenty optymalizuje procesy wewnętrzne i obniża koszty. Programy łączą ze sobą wiele działań, które ograniczają używanie papierowych dokumentów wewnątrz firmy oraz we współpracy z dostawcami – od elektronicznej archiwizacji faktur przez wykorzystywanie elektronicznego podpisu po wypełnianie e-deklaracji. Dzięki 100 tysiącom faktur elektronicznych wysyłanych do klientów firma oszczędza rocznie 1,2 miliona kopert i kartek, które ważą co najmniej 12 ton. A dzięki wprowadzeniu programu e-dokumenty na samych kosztach wydruku zaoszczędziła w 2010 roku około 1,8 miliona zł.

Firma Polkomtel w salonach sieci Plus od wielu już lat do oświetlenia logo używa diod typu LED. Normą w wypadku tej firmy jest również stosowanie toreb ekologicznych, żarówek energooszczędnych i automatycznych wyłączników świateł.

Coca-Cola HBC Polska zrealizowała wiele projektów związanych z inicjatywą „Zielone IT”. Między innymi podjęła się wirtualizacji własnych serwerów, wprowadziła terminale zamiast komputerów, wdrożyła systemy wirtualnych spotkań, wprowadziła system zarządzania energią komputera oraz kompleksowy recykling zużytego sprzętu.
Wprowadzanie rozwiązań ekologicznych nie musi się wiązać z dużymi kosztami. Poza tym inwestycje tego typu najczęściej się zwracają i przynoszą firmie realne oszczędności.