Ekobiuro – Ms Services

Metryka praktyki

Firma: Ms Services,
Branża: Marketing,
Obszar tematyczny: Środowisko
Kategoria: Ekobiuro
Dokument źródłowy: Raport 2013

Realizując praktykę Ekobiuro, firma Ms Services położyła szczególny nacisk na edukację pracowników. Zaproszono Fundację Aeris Futuro, która w Ms Services przeprowadziła szkolenie z Zielonych Standardów i zasad prowadzenia ekobiura, w pomieszczeniach biurowych pojawiły się naklejki informacyjne, a także regularnie rozsyłane były maile opisujące te zasady.