EKO-Zdrowie

Metryka praktyki

Firma: KGHM Polska Miedź,
Branża: Przemysł ciężki,
Obszar tematyczny: Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej
Kategoria: Działania charytatywno-filantropijne
Dokument źródłowy: Raport 2014

KGHM Polska Miedź pod szyldem EKO-Zdrowie od początku 2014 roku promuje działania proekologiczne i prozdrowotne. Priorytetami programu są ochrona środowiska oraz profilaktyka zdrowotna i aktywny styl życia wśród mieszkańców Zagłębia Miedziowego. W ramach tej inicjatywy KGHM zachęca do brania udziału w bezpłatnych zajęciach sportowych i badaniach medycznych, promuje profilaktykę zdrowotną oraz organizuje imprezy sportowo-rekreacyjne.