Eko Projekt Pelion – Grupa Kapitałowa Pelion

Metryka praktyki

Firma: Grupa Pelion,
Branża: Farmaceutyka,
Obszar tematyczny: Środowisko
Kategoria: Programy prośrodowiskowe
Dokument źródłowy: Raport 2012

Grupa Kapitałowa Pelion realizuje Eko Projekt Pelion. W ramach projektu zawiązał się w firmie Eko Zespół, który był oddolną inicjatywą grupy osób z różnych działów. Spotkania grupy, podczas których powstają nowe inicjatywy i pomysły, odbywają się raz w miesiącu. Firma prowadzi segregację baterii oraz tonerów. Opracowane zostały humorystyczne naklejki zachęcające do oszczędzania wody, energii oraz papieru. Są one wywieszone przy kserokopiarkach, w łazienkach oraz kuchniach. Na elektronicznej tablicy ogłoszeń zamieszczane są porady ekologiczne. W firmie pracownicy biorą udział w Dniu bez Samochodu oraz carpoolingu. Opracowany został również podręcznik ekojazdy dostępny dla pracowników. Zapoczątkowano cykl szkoleń dla pracowników z zakresu ekologicznej i bezpiecznej jazdy. W firmie wprowadzono elektroniczny system fakturowania. Z okazji świąt partnerom wysyłane są kartki elektroniczne. Firma wydaje szereg publikacji, zarówno dla pracowników, jak i partnerów biznesowych, pacjentów. W każdym czasopiśmie zamieszczony jest znak zachęcający do oszczędności papieru i wyrzucenia do odpowiedniego pojemnika. W firmie wprowadzono również wymianę oświetlenia, a przy remontach instalowane są czujniki światła.