EKO Jazda (ekologiczny transport) – Lyreco Polska

Metryka praktyki

Firma: Lyreco Polska,
Branża: Handel,
Obszar tematyczny: Środowisko
Kategoria: Zrównoważony transport
Dokument źródłowy: Raport 2012

Aby zminimalizować swój negatywny wpływ na środowisko, firma Lyreco Polska realizuje projekt EKO Jazda (ekologiczny transport). Został on zapoczątkowany w 2008 roku i od tego czasu wszyscy kierownicy z Regionalnych Centrów Dystrybucyjnych (RCD) przyjęli zobowiązanie przeszkolenia swoich pracowników z technik ekojazdy. Zgodnie z założeniem, program jest również stałym elementem corocznego szkolenia pracowników RCD. Zasady ekojazdy przedstawiane są również wszystkim nowym pracownikom Lyreco. W efekcie realizacji programu, wszyscy pracownicy firmy posiadający samochody służbowe zostali zapoznani z tymi zasadami.

Więcej informacji