EKO-FIRMA – Grupa GPEC

Metryka praktyki

Firma: Grupa GPEC,
Branża: Energetyka,
Obszar tematyczny: Środowisko
Kategoria: Programy prośrodowiskowe
Dokument źródłowy: Raport 2012

Grupa GPEC w ramach programu EKO-FIRMA wprowadza rozwiązania, które zmniejszają negatywny wpływ na środowisko naturalne. Są to m.in.: modernizacja Elektrociepłowni Matarnia – zmniejszenie emisji szkodliwych substancji; modernizacja sieci przesyłowych – zmniejszanie strat ciepła; rozwój kogeneracji – jednoczesna produkcja energii cieplnej i prądu; wprowadzenie tabletów dla pracowników technicznych i ograniczenie druku zbędnej dokumentacji wewnątrz firmy; wprowadzenie ekopapieru do codziennego funkcjonowania firmy; inicjatywa dla pracowników „jednym autem” (aby ograniczyć emisję spalin); Jazz na pTAK! – projekt poświęcony ptakom i bioróżnorodności; drzewko za makulaturę – zbieranie makulatury przez pracowników; akcja edukacyjna promująca zachowania proekologiczne w trójmiejskich szkołach w ramach Klubu Tygryska; cykliczne dodatki edukacyjne dla mieszkańców Pomorza do gazet lokalnych, zawierające praktyczne porady dotyczące racjonalnego korzystania z ogrzewania i wody; powstanie raportu środowiskowego mającego na celu budowanie wśród odbiorców świadomości potrzeby działań podejmowanych przez GPEC.

Więcej informacji