Eko Energia

Metryka praktyki

Firma: PGE Polska Grupa Energetyczna,
Branża: Energetyka,
Obszar tematyczny: Środowisko
Kategoria: Odnawialne źródła energii
Dokument źródłowy: Raport 2015

Z myślą o potrzebach odbiorców biznesowych powstała limitowana oferta Eko Energia PGE. Energia proponowana w ramach oferty pochodzi w 100% z odnawialnych źródeł i jest wytworzona w elektrowniach wodnych i wiatrowych należących do PGE Polskiej Grupy Energetycznej oraz energii odnawialnej zakupionej od innych elektrowni wodnych i wiatrowych.