EKO Energia PGE w siedzibie PGE Obrót SA, “Naturalnie, że energia”

Metryka praktyki

Firma: PGE Polska Grupa Energetyczna,
Branża: Energetyka,
Obszar tematyczny: Środowisko
Kategoria: Ekoefektywność
Dokument źródłowy: Raport 2017

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 13 - Działania w dziedzinie klimatu

W ramach projektu EKO Energia PGE w siedzibie PGE Obrót SA, “Naturalnie, że energia”, spółka PGE Polskiej Grupy Energetycznej podjęła decyzję o zasilaniu swojego budynku energią elektryczną z odnawialnych źródeł energii.

Spółka PGE Obrót już w 2011 roku wprowadziła pierwszą ekologiczną ofertę sprzedaży energii, obejmującą sprzedaż energii wytworzonej w elektrowniach wodnych należących do PGE Obrót oraz zakupionej od małych elektrowni wiatrowych, skierowaną do klientów, dla których dbałość o środowisko jest ważnym elementem polityki odpowiedzialnego biznesu.

Więcej informacji: