EKO edukacja – Grupa GPEC

Metryka praktyki

Firma: Grupa GPEC,
Branża: Energetyka,
Obszar tematyczny: Środowisko
Kategoria: Edukacja ekologiczna
Dokument źródłowy: Raport 2013

Grupa GPEC w ramach EKO edukacji przeprowadziła 2 inicjatywy kształcące wśród pracowników postawę świadomej ekologicznie pracy: Papierowy Alarm oraz Akcję pod napięciem. Kluczowym elementem każdej z nich były hasła, jakie pojawiły się na naklejkach i plakatach w siedzibach firmy (m.in.: Nie kseruję – skanuję, Nie drukuję – mailuję, Nie daj się zgasić – zgaś sam). Dzięki tym działaniom znacznie zmniejszyło się zużycie papieru oraz energii elektrycznej w Grupie GPEC.