EKO DOMEK – Centrum Segregacji – IKEA

Metryka praktyki

Firma: IKEA Retail,
Branża: Przemysł drzewny, papierniczy i meblowy,
Obszar tematyczny:
Kategoria:
Dokument źródłowy: Raport 2004

Projekt EKO DOMEK Centrum Segregacji to pomysł jednego z pracowników IKEA. Zaproponował on, aby przy jednym ze sklepów IKEA stworzyć miejsce, w którym klienci mogliby oddawać posegregowane odpady. Miejsce to miało różnić się od pojemników do selektywnej zbiórki odpadów czy od punktu skupu surowców wtórnych. Miało ono zachęcać ludzi do postawy pro-środowiskowej w życiu codziennym.

EKO DOMEK to zlokalizowany na terenie IKEA na Targówku drewniany budynek, do którego od ponad trzech lat przychodzą klienci IKEA i mieszkańcy lokalnych osiedli. Przynoszą posegregowane odpady, za które otrzymują sadzonki drzewek lub drobne upominki. EKO DOMEK odwiedzają też grupy dzieci ze szkół i przedszkoli. Poprzez programy edukacyjne realizowane w ramach projektu mogą się one dowiedzieć, dlaczego powinny segregować odpady.

Firma organizuje także festyny z okazji Dnia Ziemi, Międzynarodowego Dnia Ochrony Środowiska czy Sprzątania Świata, aby promować zachowania pro-środowiskowe wśród klientów firmy. Do współpracy zapraszane są także organizacje ekologiczne i społeczne oraz lokalne szkoły. Z okazji ogólnopolskiej akcji Sprzątanie świata IKEA oraz Rekpol koordynowały wspólnie akcje zbierania odpadów opakowaniowych i wymieniania ich na torby, sadzonki, czapeczki i koszulki oraz inne nagrody rzeczowe. Na placu przed EKO DOMKIEM zostały ustawione stoiska, na których odbywały się zabawy, przedstawienia i konkursy prowadzone przez animatorów.

Efekt działania EKO DOMKU można mierzyć poprzez ilość zebranych i poddanych recyklingowi surowców wtórnych, które mogły trafić na wysypisko zamiast do powtórnego przetworzenia. Działanie EKO DOMKU przynosi także zmiany w mentalności zarówno odwiedzających dzieci, ich rodzin a także klientów IKEA i pracowników firmy w zakresie ochrony środowiska. Program jest prowadzony przez firmę Hetman, z którą IKEA współpracuje od wielu lat. Firma ta zapewnia całą obsługę EKO DOMKU oraz współpracuje przy organizacji i obsłudze festynów.