EKO Assistance – Europ Assistance Polska

Metryka praktyki

Firma: Europ Assistance Polska,
Branża: Usługi,
Obszar tematyczny: Środowisko
Kategoria: Programy prośrodowiskowe
Dokument źródłowy: Raport 2010

Chcąc chronić nie tylko klientów, ale również środowisko, Europ Assistance Polska postanowiła stworzyć specjalny program dla zwolenników ekologii. Powstanie projektu miało na celu również wzmocnienie postaw ekologicznych wśród pracowników i partnerów.

EKO Assistance to pakiet usług informacyjnych i organizacyjnych, które pomogą klientom żyć w zgodzie ze środowiskiem i je chronić. Pakiet oferuje całodobowy dostęp do informacji o sklepach prowadzących sprzedaż żywności i artykułów ekologicznych, szkółkach leśnych, jak również o ośrodkach oferujących wypoczynek ekologiczny w certyfikowanych gospodarstwach agroturystycznych i biohotelach. Ponadto klienci za pośrednictwem infolinii mogą zdobyć informacje na temat zbiórek zużytych baterii i akumulatorów, surowców wtórnych oraz przeterminowanych leków.

Dla zainteresowanych klientów dostępne są również informacje dotyczące zarówno firm zajmujących się budownictwem energooszczędnym, jak i możliwych dotacji na zakup kolektorów słonecznych. EKO Assistance oferuje również dostęp do informacji na temat szkoleń i instytucji promujących ekologię. Europ Assistance Polska organizuje wszelką pomoc związaną z transportem do punktu zbiórki surowców wtórnych leśnych lub innych miejsc zajmujących się recyklingiem i ochroną środowiska.

W ramach ekologicznej misji firma przygotowała również Dekalog EKO, który w przejrzysty sposób przypomina o zasadach dbania o środowisko. Dekalog dostępny jest na stronie internetowej www.eap.pl/badzeko.php.