Eiffage Polska Budownictwo – Członkostwo w Polskim Stowarzyszeniu Budownictwa Ekologicznego (PLGBC)

Metryka praktyki

Firma: Eiffage Immobilier Polska,
Branża: Budownictwo i nieruchomości,
Obszar tematyczny: Środowisko
Kategoria: Ekobudownictwo
Dokument źródłowy: Raport 2021

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 11 - Zrównoważone miasta i społeczności
- Cel 13 - Działania w dziedzinie klimatu
- Cel 3 - Dobre zdrowie i jakość życia

W ślad za globalnymi wytycznymi grupy Eiffage zawartymi w Raportach Klimatycznych z 2020 i 2021 roku, spółka Eiffage Immobilier Polska podjęła działania zmierzające do poszerzania wiedzy i swojego zaangażowania w zakresie realizacji założeń niskoemisyjnego budownictwa.

Firma bazując na wiedzy zaczerpniętej ze szkoleń przygotowała bazę pod strategiczne cele organizacji ujęte w planie Horyzont 2025, w którym znalazły się m.in. wytyczne do projektowania, prowadzenia budowy w sposób zrównoważony, preferencji materiałów niskoemisyjnych, metod śledzenia śladu węglowego generowanego przez zużycia mediów, transport etc.

Przystąpienie do PLGBC pozwoliło na szerszą edukację pracowników poprzez dostępne szkolenia i konferencje, wymianę doświadczeń w ramach grup roboczych i budowania koalicji na rzecz redukcji śladu węglowego w budownictwie począwszy od fazy koncepcyjnej i projektowej po realizację.

https://plgbc.org.pl/nowi-czlonkowie-plgbc-3/