Efektywność energetyczna – ABB

Metryka praktyki

Firma: ABB,
Branża: Energetyka,
Obszar tematyczny:
Kategoria:
Dokument źródłowy: Raport 2009

ABB jest firmą, która pomaga klientom efektywnie wykorzystywać energię elektryczną; dba również o to, aby wraz ze wzrostem wydajności zmniejszać swój negatywny wpływ na środowisko. Realizując  ten cel, ABB zastosowała energooszczędne rozwiązania we własnych fabrykach w Łodzi i Przasnyszu. Wprowadzone modernizacje przyczyniły się do poprawy warunków pracy, zmniejszenia  zużycia energii elektrycznej i cieplnej oraz usprawnienia procesów produkcyjnych.

W 2009 roku ABB otworzyła nową fabrykę silników w Aleksandrowie Łódzkim. Optymalizacja  energochłonności procesów technologicznych została uwzględniona już przy projektowaniu  nowego zakładu. Zostały w nim wykorzystane systemy automatyki pozwalające na oszczędne użytkowanie wszystkich mediów. Układy ogrzewania i oświetlenia są ściśle skorelowane z rytmem pracy zakładu. Możliwość płynnego przejścia z gazowego systemu zarządzania na ogrzewanie  uzyskiwane w wyniku rekuperacji ciepła z procesów technologicznych wpływa na zmniejszenie emisji CO2.

W fabryce ABB w Łodzi, dzięki przeprowadzonej modernizacji technologii ogrzewania, uzyskano zmniejszenie zużycia energii cieplnej o 20% w skali roku. Modernizacja układu chłodzenia maszyn  produkcyjnych i punktów poboru wody w przasnyskim zakładzie przyczyniła się do zmniejszenia zużycia wody przez fabrykę o 30%. Dodatkowo dzięki przeprowadzonym procesom modernizacyjnym w obszarze energii cieplnej firma wykorzystała w 2009 roku tylko 50% energii cieplnej zużywanej przez zakład przed rozpoczęciem opisywanych procesów.

Za projekt ABB otrzymało w 2009 roku wyróżnienie w konkursie „Panteon Polskiej Ekologii”.