Edukowanie przedstawicieli rynków finansowych – Deloitte

Metryka praktyki

Firma: Deloitte,
Branża: Konsulting,
Obszar tematyczny:
Kategoria:
Dokument źródłowy: Raport 2007
Akademia Liderów Rynku Kapitałowego, organizowana przez Fundację im. Lesława Pagi, to projekt szkoleń dla 30 stypendystów rocznie, uzupełniony cyklem staży i praktyk w wiodących firmach w Polsce. Akademia składa się ze Szkoły Letniej – cyklu szkoleń z umiejętności „miękkich” (komunikacja w zespole, zarządzanie) i „twardych” (prowadzone przez ekspertów praktyków wykłady z dziedziny rynku kapitałowego, uzupełnione o liczne case studies) oraz staży – stypendyści odbywają min. dwumiesięczne staże pod okiem wyznaczonych opiekunów. Do Akademii przyjmowane są osoby utalentowane, wyróżniające się wiedzą, aktywnością społeczną oraz wizją swojej przyszłej kariery.Stypendyści Akademii otrzymują nie tylko cenną wiedzę i doświadczenie. Otrzymują również możliwość spotkania się z ekspertami i autorytetami w dziedzinie gospodarki, poznania ich punktu widzenia i zasad postępowania w biznesie. Przesłaniem Akademii jest nie tylko mądre inwestowanie we własny rozwój i karierę, ale przede wszystkim promowanie etycznej strony biznesu. Przyszli menadżerowie i zarządzający stają się bardziej świadomi roli społecznej odpowiedzialności biznesu. Po ukończeniu staży 95 proc. stypendystów dostaje propozycje pracy. Firmy oferujące staże otrzymują świetnie przygotowanych młodych ludzi, którzy mają szanse rozwijać swój potencjał w ramach powierzonych im zadań z korzyścią dla siebie i dla firmy. Jest to niezwykle cenne z punktu widzenia rozwoju zasobów ludzkich, zwłaszcza w obliczu obecnej sytuacji w Polsce, gdzie pozyskanie kompetentnych pracowników staje się problemem.

Akademia buduje wizerunek firmy Deloitte jako cennego partnera biznesowego oraz firmy inwestującej w zdolnych młodych ludzi.