Edukacja zdrowotna – GlaxoSmithKline

Metryka praktyki

Firma: GlaxoSmithKline,
Branża: Farmaceutyka,
Obszar tematyczny:
Kategoria:
Dokument źródłowy: Raport 2007
W 2007 roku odbyła się IV edycja programu edukacyjnego „Lato z GSK”. Jego celem jest nauka dzieci w wieku 7-13 lat właściwych, prozdrowotnych zachowań, poprzez zajęcia warsztatowe, spotkania z ekspertami i rozmowy. Przedsięwzięcie jest organizowane co roku podczas wakacji, w Poznaniu, w Centrum Naukowo-Społecznym GlaxoSmithKline. W projekcie bierze udział Zespół Profilaktyki Społecznej Sekcji Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu. Łącznie około 320 dzieci z 13 ośrodków miało okazję poznać zasady zdrowego trybu życia, a także nauczyć się udzielania pomocy w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia (podstawy udzielania pierwszej pomocy).W ramach budowania wizerunku firmy dbającej o kapitał społeczny, GSK prowadzi również „Warsztaty pamięci dla seniorów”. Projekt ten jest realizowany od czerwca 2006 roku – do tej pory odbyło się siedem edycji, w których wzięło udział ponad 350 osób. Od stycznia do grudnia 2007 roku z warsztatów skorzystało prawie 150 osób po 50 roku życia. Dzięki warsztatom pamięci osoby te uczą się technik zapamiętywania, a także poszerzają umiejętności: koncentracji, panowania nad roztargnieniem, aktywnego słuchania i czytania. Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowanego trenera, a uczestnicy spotykają się przez 10 tygodni na dwugodzinnych sesjach. Od stycznia 2008 roku zajęcia rozpoczynają kolejne grupy seniorów.

GSK, wspólnie z urzędem Miasta Poznania, wspiera finansowo i udostępnia pomieszczenia na warsztaty teatralne dla osób upośledzonych umysłowo – „Teatracje”, opracowane i realizowane przez Stowarzyszenie Na Rzecz Młodych Twórców V.I.T.R.I.O.L. W ciągu dwóch lat w zajęciach wzięło udział ponad 60 osób niepełnosprawnych; zrealizowano sześć spektakli teatralnych, które wystawiono na Scenie Rozmaitości oraz w Teatrze Nowym.