Edukacja z Internetem tp – Telekomunikacja Polska

Metryka praktyki

Firma: Grupa TP (Orange Polska), Orange Polska, PTK Centertel (Orange Polska), Telekomunikacja Polska (Orange Polska),
Branża: Telekomunikacja,
Obszar tematyczny:
Kategoria:
Dokument źródłowy: Raport 2005

U podstaw koncepcji programu znalazło się przekonanie o pierwszoplanowej roli dostępu do szerokopasmowego Internetu jako narzędzia skutecznie eliminującego bariery w rozwoju poszczególnych regionów i wyrównującego szanse młodych ludzi. Program Edukacja z Internetem tp obejmuje promocyjną ofertę usług dostępu do Internetu skierowaną do szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz cykl szkoleń dla nauczycieli.

W roku szkolnym 2004/2005 placówki oświatowe płaciły symboliczną złotówkę miesięcznego abonamentu za najwyższą dostępną w danym miejscu opcję prędkości usługi internetowej TP. Tyleż samo (1,22 zł brutto) kosztowała aktywacja usługi. Każdej placówce udostępniono 100 MB przestrzeni dyskowej, którą mogły wykorzystać dla swoich potrzeb, zrezygnowano także ze stosowania jakichkolwiek obostrzeń odnośnie wolumenów w transferze danych.

Wraz ze Szkołą Wyższą Psychologii Społecznej w Warszawie przygotowano szkolenia skierowane nie tylko do informatyków, lecz także nauczycieli innych przedmiotów. Przeprowadzono w sumie cykl szkoleń dla 70 pedagogów z 16 szkół w całej Polsce. Rok szkolny 2005/2006 ogłoszono Rokiem Bezpiecznego Internetu.

Telekomunikacja Polska została Partnerem Głównym Fundacji Dzieci Niczyje, realizującej ogólnopolską kampanię Dziecko w Sieci. W ramach kampanii realizowane są konferencje o tematyce bezpieczeństwa w internecie. Ponadto do szkół uczestniczących w programie wysłano pakiet e-bezpieczeństwo (zabezpieczenia: antywirus, firewall, ochrona rodzicielska oraz scenariusze lekcji o bezpieczeństwie w internecie przygotowane przez psychologów z Fundacji Dzieci Niczyje).

Program prowadzony jest we współpracy z Ministerstwem Edukacji i Nauki, co pozwala koordynować działania na rzecz edukacji informatycznej w skali całego kraju. Ogromną rolę w popularyzowaniu tej inicjatywy odgrywały samorządy lokalne, które są organami prowadzącymi szkoły.

We współpracy ze Związkiem Powiatów Polskich, TP informowała przedstawicieli gmin, powiatów i województw o założeniach programu oraz zachęcała do promowania projektów mających na celu zmniejszenie tzw. bariery cyfrowej. W końcu stycznia 2006 roku z usług stałego dostępu do Internetu w ramach programu Edukacja z Internetem tp korzystało ponad 9,5 tys. szkół z całej Polski, w porównaniu z 7 tys. szkół w roku szkolnym 2004/2005.