„Edukacja z Internetem TP, Razem w naszej szkole” -Telekomunikacja Polska S.A.

Metryka praktyki

Firma: Grupa TP (Orange Polska), Orange Polska, PTK Centertel (Orange Polska), Telekomunikacja Polska (Orange Polska),
Branża: Telekomunikacja,
Obszar tematyczny:
Kategoria:
Dokument źródłowy: Raport 2004
Celem programu „Edukacja z Internetem” jest wspieranie edukacji dzieci i młodzieży poprzez zaoferowanie szkołom podstawowym, gimnazjalnym oraz średnim najszybszej możliwej opcji neostrady TP na bardzo korzystnych warunkach. Szkoły, które wezmą udział w programie, w roku szkolnym 2004/2005 zapłacą symboliczną złotówkę miesięcznego abonamentu. W następnych latach będą ponosić opłatę miesięczną równą cenie najtańszej neostrady TP, czyli obecnie 59 zł. Dodatkowo szkoły otrzymają 100 MB przestrzeni dyskowej i nie będą miały ograniczenia w transferze danych. „Edukacja z Internetem TP” wpisuje się w strategię rozwoju społeczeństwa informacyjnego, którą TP konsekwentnie realizuje w ramach podpisanego w maju 2002 porozumienia na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego.Ponad 1500 szkół zadeklarowało chęć udziału w programie Telekomunikacji Polskiej „Edukacja z Internetem TP” w pierwszym tygodniu trwania akcji. Blisko połowa zgłoszeń dotyczy szkół podstawowych. Największe zainteresowanie wykazały szkoły z województw małopolskiego, mazowieckiego, śląskiego i wielkopolskiego. Wstępne szacunki przewidywały, że w ciągu całego roku szkolnego 2004/2005 do programu przystąpi około 10 tys. szkół.

Telekomunikacja Polska wraz ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Integracji i Ministerstwem Edukacji Narodowej i Sportu zainaugurowała także w 2004 roku II edycję programu edukacyjnego dla młodzieży pt. „Czy naprawdę jesteśmy inni? – Razem w naszej szkole”. Program ma na celu przełamywanie istniejących jeszcze barier w społeczeństwie i „budowanie” szkół, w których wszyscy, bez względu na swoją sprawność psychofizyczną, będą czuć się dobrze i bezpiecznie.

W ramach kampanii wszystkie szkoły ponadgimnazjalne otrzymały specjalny materiał edukacyjny przygotowany przez Stowarzyszenie dzięki wsparciu Telekomunikacji Polskiej. W każdym z ponad 12 tys. pakietów są kasety wideo z filmem i materiały dydaktyczne pomocne w przeprowadzeniu lekcji wychowawczej na temat integracji.

Materiał filmowy został przygotowany w atrakcyjnej dla młodzieży formie i jego celem jest zbliżenie dwóch światów – sprawnych i niepełnosprawnych – obalenie mitów i stereotypów na temat ludzi niepełnosprawnych oraz przybliżenie sposobu „odbierania świata” przez osoby niewidome, niesłyszące, niepełnosprawne ruchowo i intelektualnie.

Efektem przeprowadzonych lekcji było przygotowanie przez pojedynczych uczniów lub cała klasę spotu trwającego 30-60 sekund o tematyce integracyjnej i zgłoszenie go na konkurs organizowany przez MENiS i Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji. Zwycięzca otrzyma kamerę wideo, pozostali wyróżnieni – nagrody i dyplomy.