Edukacja w zakresie wdrażania polityki antymobbingowej i antydyskryminacyjnej oraz dobrymi praktykami zarządczymi – Monika Klonowska – Szkolenia i Relations Maria Pawłów

Metryka praktyki

Firma: Monika Klonowska – Szkolenia,
Branża: Usługi,
Obszar tematyczny: Prawa człowieka
Kategoria: Polityki i procedury
Dokument źródłowy: Raport 2013

Dwie firmy, Monika Klonowska – Szkolenia oraz Relations Maria Pawłów, przygotowały działania związane z edukacją w zakresie wdrażania polityki antymobbingowej i antydyskryminacyjnej oraz dobrymi praktykami zarządczymi. W ich ramach prowadzony jest portal mobbingidyskryminacja.pl, a także rozsyłany newsletter z artykułami. Strona internetowa, skierowana do pracowników, zawiera materiały informacyjne i doradcze w kwestii przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji.