Edukacja pracowników w zakresie CSR

Metryka praktyki

Firma: Pomorska Spółka Gazownictwa,
Branża: Energetyka, Surowce i paliwa,
Obszar tematyczny: Praktyki z zakresu pracy
Kategoria: Szkolenia i rozwój
Dokument źródłowy: Raport 2012

W celu promocji idei społecznej odpowiedzialności biznesu wśród pracowników Pomorskiej Spółki Gazownictwa, zwiększenia ich wiedzy i zrozumienia realizowanych w firmie działań CSR i tym samym pozyskania ambasadorów CSR w firmie – uruchomiono szkolenie e-learningowe dotyczące tej tematyki będące efektem współpracy z Pracodawcami Rzeczypospolitej Polskiej w ramach projektu Koalicja na rzecz odpowiedzialnego biznesu. Od kwietnia do grudnia 2012 roku pracownicy otrzymali możliwość ukończenia szkolenia internetowego z zakresu CSR. Trwające półtorej godziny, dobrowolne szkolenie skierowane było do wszystkich pracowników posiadających firmowy adres mailowy, bez względu na zajmowane stanowisko. Szkolenie obejmowało ogólne i branżowe zagadnienia CSR, w tym m.in. korzyści prowadzenia odpowiedzialnego biznesu i wyzwania branży w kontekście CSR. Po ukończeniu szkolenia każdy uczestnik mógł samodzielnie wydrukować imienny certyfikat. W szkoleniu udział wzięło 313 pracowników.