Edukacja pracowników nt. bezpieczeństwa autostrady płatnej A2 – Autostrada Eksploatacja

Metryka praktyki

Firma: Autostrada Eksploatacja,
Branża: Usługi,
Obszar tematyczny: Praktyki z zakresu pracy
Kategoria: Bezpieczeństwo w miejscu pracy
Dokument źródłowy: Raport 2011

Edukacja – nie tylko kontrahentów, ale przede wszystkim pracowników – decyduje o sukcesie w uświadamianiu tej grupy, jeśli chodzi o temat wypadków w pracy. Przekazywanie wiedzy na ten temat może przybrać formę specjalnych materiałów dydaktycznych. Autostrada Eksploatacja jako operator płatnego odcinka autostrady A2 Konin – Świecko opracowała i wydała specjalną broszurę w formie komiksu, której treść została opracowana m.in. przez specjalistę ds. BHP oraz kierowników poszczególnych pionów obwodów utrzymania autostrad i punktów poboru opłat. Dzięki temu broszura oprócz teorii zawiera odniesienie do codziennej sytuacji na autostradzie, m.in. jak bezpiecznie poruszać się po autostradzie, jak wychodzić z auta na autostradzie, jak przechodzić przez pasy Placu Poboru Opłat czy jak bezpiecznie pracować z kosiarką. W rezultacie znacząco zmniejszyła się liczba wypadków w pracy, zaś liczba dni nieobecności w pracy z powodu wypadków przy pracy spadła w 2011 roku – w porównaniu z rokiem wcześniejszym – o 80 procent. Każdy z pracowników, włączając także nowoprzyjętych, otrzymuje oprócz podstawowych informacji o firmie i zakresie obowiązków, także broszurę. Pierwsze dwa wydania zostały skierowane do  pracowników działu Poboru Opłat i pracowników działu Eksploatacji. Adresatem trzeciej są pracownicy biura oraz działu technicznego. W 2011 roku w trakcie ocen pracowniczych przełożeni w indywidualnych rozmowach poruszali również kwestie związane z BHP.