Edukacja poprzez silniki

Metryka praktyki

Firma: Volkswagen Motor Polska,
Branża: Motoryzacja,
Obszar tematyczny: Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej
Kategoria: Edukacja dzieci i młodzieży
Dokument źródłowy: Raport 2014

Volkswagen Motor Polska prowadzi działania na rzecz edukacji, realizując program Edukacja poprzez silniki. Projekt zakłada udostępnianie zakładu w Polkowicach młodzieży szkolnej i nauczycielom. Podczas zwiedzania uczniowie poznają budowę i sposób funkcjonowania silników wysokoprężnych. Program zakłada również bezpłatne przekazywanie szkołom – jako pomoc dydaktyczną – silników wyprodukowanych przez zakład.