Edukacja o zrównoważonym rozwoju – Bayer

Metryka praktyki

Firma: Bayer,
Branża: Farmaceutyka, Przemysł chemiczny,
Obszar tematyczny:
Kategoria:
Dokument źródłowy: Raport 2007
Od 1999 roku firma Bayer realizuje w Polsce kompleksowy program Promocji Zrównoważonego Rozwoju, którego celem jest budowanie świadomości proekologicznej wśród wszystkich grup społecznych. Firma Bayer chce w ten sposób zwrócić uwagę na to, że wszyscy, poprzez nasze zachowania, mamy wpływ na kondycję środowiska naturalnego w jakim żyjemy. W ramach programu odbywa się ogólnopolski konkurs fotograficzny „Ekologia w Obiektywie”, konkurs akademicki na najlepszą pracę magisterską poświęconą ochronie środowiska i innowacyjnym technologiom – Ambasador Zrównoważonego Rozwoju oraz „Eko-Forum” – debata na ważne problemy związane z ochroną środowiska. Całość programu jest realizowana pod patronatem UNEP/GRID Warszawa, Ministerstwa Edukacji oraz przy współpracy merytorycznej Ministerstwa Środowiska. W 2004 r. akcja została rozszerzona na inne kraje regionu: Czechy, Słowację i Węgry.W 2007 roku działania firmy poparła grupa znanych aktorów, muzyków, fotografików, podróżników i dziennikarzy. Podpisali oni Apel Bayera „Bądź Światłoczuły: wyłączaj, zakręcaj, segreguj”. Ponadto artyści pokazali swoje własne zdjęcia o tematyce ekologicznej w ramach wystawy pokonkursowej Ekologia w Obiektywie.

Realizacja programu Promocji Zrównoważonego Rozwoju wzmacnia siłę marki firmy, powoduje pozytywne postrzeganie firmy i jej produktów. Wpływa także bezpośrednio na notowania giełdowe poprzez uwzględnianie firmy w indeksach giełdowych punktujących działania firmy w zakresie ochrony środowiska. Działania organizowane w ramach programu Promocji Zrównoważonego Rozwoju stają się platformą porozumienia firmy z lokalnymi środowiskami, z naukowcami, studentami, dziennikarzami. Ułatwiają kontakty i wymianę myśli oraz doświadczeń. Społeczeństwo zdobywa najbardziej aktualną wiedzę na temat ochrony środowiska, a przede wszystkim klimatu.