Edukacja klientów z sektora MSP

Metryka praktyki

Firma: PKO Bank Polski,
Branża: Finanse,
Obszar tematyczny: Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej
Kategoria: Rozwój przedsiębiorczości
Dokument źródłowy: Raport 2017

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 4 - Dobra jakość edukacji
- Cel 9 - Innowacyjność, przemysł, infrastruktura

PKO Bank Polski angażuje się w edukację klientów z MSP poprzez szereg inicjatyw. Na portalu Bankomania zamieszczane są materiały edukacyjne, w których przedstawia działanie produktów z oferty dla przedsiębiorców, prezentuje przedsiębiorców z sukcesem rozwijających swój biznes.

Po koniec 2017 roku eksporterom oraz firmom planującym ekspansję zagraniczną bank zaproponował Platformę Wsparcia Eksportu, stanowiącą kompendium wiedzy o rynkach zagranicznych i kondycji poszczególnych branż. Z przewodnika eksportera można dowiedzieć się, jak zbudować strategię firmy czy odpowiednio wykorzystać marketing do promocji firmy zagranicą. Przedsiębiorcy znajdą tam także szczegółowe informacje gospodarcze o nowych potencjalnych rynkach zbytu.

W odpowiedzi na wypełnienie krótkiej ankiety dowiedzą się o produktach finansowych, oferowanych przez PKO Bank Polski, najlepiej dopasowanych do aktualnych potrzeb ich firm. Bank prowadzi też serwis Centrum Analiz, gdzie publikuje analizy makroekonomiczne i sektorowe, raporty giełdowe, informacje dotyczące stóp procentowych, kursów walut, ponadto komentarze analityków bankowych dotyczące bieżących wydarzeń gospodarczych i opracowania ich prognoz. W ramach projektu „Dzień dobry biznes” prowadzi edukacyjne spotkania dla przedsiębiorców.

W 2017 r. wspólnie z Ministerstwem Rozwoju i Agencją Rozwoju Przemysłu organizował też konferencje branżowe i wydawał raporty na temat stanu i perspektyw rozwoju ważnych gałęzi gospodarki.

Więcej informacji: